Værtsfamilie - Bliv værtsfamilie

Værtsfamilie

Familier er forskellige, men det er udvekslingsstudenter selvfølgelig også. Derfor har vi brug for alle slags familier og familier i hele landet. Både enlige forældre, familier med og uden børn, ældre og unge par er egnede. Vi sætter en dyd i at tale med jer om jeres forventninger og motivation, og vi forsøger efter bedste evne at introducere jer til den student, vi tror vil passe bedst ind i jeres familie.

#YFUermereendbareudveksling

TILMELD DIG VORES INFORMATIONSAFTEN HER

Landsdækkende netværk

Vi har i YFU et landsdækkende netværk af frivillige, der har erfaring med at støtte og vejlede værtsfamilier, der af den ene eller anden grund - på det ene eller andet tidspunkt - finder det svært at være værtsforældre eller søskende for en udvekslingsstudent. Sammen finder vi en løsning på de bump på vejen der måtte opstå.

Gode stunder og særlige bånd

De gode stunder og det særlige bånd, som det lykkes for de allerfleste familier og udvekslingsstudenter at skabe, overskygger næsten altid de udfordringer, der måtte komme. Vi hører ofte om udvekslingsstudenter, der holder kontakt til og besøger deres værtsfamilier mange år efter udvekslingsopholdet, ligesom værtsfamilien også ofte bliver inviteret på besøg i studentens hjemland.

Kontakt os hvis du er interesseret i at blive værtsfamilie. Så svarer vi efter bedste evne på alle de spørgsmål, du måtte have og arrangerer, at en af vores frivillige vil komme ud og besøge jer.